Matka noc / Dušan Pacúch , Otakar Kořínek prel. - Slovart, Bratislava, 2003.
ISBN 80-7145-714-0
literatúra americká - romány spoločensko-politické
vožná K94904 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ