Voda a chlad : Prevencia-liečba-rehabilitácia / Pavol Dinka zost. - Formát, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-967229-5-2
61 - otužovanie - prevencia - posilňovanie organizmu - plávanie - saunovanie - voda studená - otužilci - rehabilitácia - liečba pohybová - stravovanie - energia - kryoterapia - kryokomory - regenerácia - masáže - posilňovanie imunity - imunita - kryochirurgia - liečba chladom - alergie - depresia - dermatológia - detoxikácia - celulitída - hormóny - hydroterapia - chlad - imunológia - klaustrofóbia - kúpele liečivé - Medvede ľadové/otužilci - obklady liečivé - omrzliny - pamäť - plávanie - rakovina - regenerácia - skleróza - masmédiá - strečing - stres - cvičenie vo vode - teplota - terapia fyzikálna - termoterapia - toxíny - tuky - únava - vodoliečba - výživa - závislosť drogová - štýl životný
voľná K100652 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ