Denník polepšeného psa : Ďalší rok zo života Bleska:čerstvého otca.... / Martin Howard , Zuzana Kamenská prel. - Fortuna Libri, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-89379-19-4
literatúra anglická - romány humoristické - rozprávanie psa - romány o zvieratách
1. Denník zlého psa
voľná K100655 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ