Mimozemšťan a Malá čertica / Niňo Ďurech - Evitapress, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-969800-7-9
literatúra slovenská - romány pre mužov - romány humoristické - analýza duše mužskej
voľná K100656 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ