Fotóny a jadrá : Fyzika pre všetkých / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel. - Alfa, Bratislava, 1984.
Edícia Edícia matematicko-fyzikálnej literatúry
539 - fyzika - fotóny - žiarenie elektromagnetické - prístroje optické - mikroskop optický - ďalekohľady - holografia - jadro atómové - rádioaktivita - energia - elektrárne - reaktory jadrové - energia veterná - rádioastronómia - vesmír
voľná K70363 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ