Pama literatúry / Karol Rosenbaum - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1978.
Edícia Horizonty
82 - veda - veda literárna - kritika - realizmus - DAV - Matuška, Alexander - Okáli, Daniel - SNP - literatúra socialistická - poézia - poézia slovenská - autori - autori slovenskí - básnici - básnici slovenskí - kritika literárna
vožná K54935 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ