Vzťahy slovenskej a českej literatúry 19. a 20. storočia : Koncepcie a riešenia / Karol Rosenbaum - Obzor, Bratislava, 1989.
ISBN 80-215-0022-0
82 - veda - veda literárna - obrodenie - obrodenie národné - romantizmus - DAV - kritika - kritika literárna - kultúra - kultúra slovenská - kultúra česká - vzťahy - vzťahy česko-slovenské
voľná K81289 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ