Na váhach času / Karol Rosenbaum - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1985.
82 - veda - veda literárna - kritika - kritika literárna - literatúra socialistická - KSČ - autori - autori slovenskí
vožná K72229 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ