Základy rétorickej komunikácie / Ladislav Rybár - Obzor, Bratislava, 1980.
Edícia Encyklopédia osvetového pracovníka
82 - komunikácia - rétorika - tréma - prejav rečnícky - prejavy ústne - reč - rečníctvo - prednes
vožná K59740 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ