Pole rozorané : Davisti v Sovietskom zvaze / Štefan Drug zost. - Tatran, Bratislava, 1987.
82 - DAV - ZSSR - autobiografie - eseje - publicisti - publicistika - Jilemnický, Peter 1901-1949 - Clementis, Vladimír(1902-1952) - Poničan, Ján - Urx, Eduard - Novomeský, Ladislav - literatúra - kultúra - socializmus
vožná K76990 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ