V břiše velryby : esej o Henrym Millerovi / George Orwell , Adéla Václavková prel. - Votobia, Olomouc, 1996.
ISBN 80-7198-124-9
82 - eseje - Miller, Henry - rozbory - rozbory diel - autori - autori svetoví
vožná K91354 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ