Nenáhodné stretnutia : Zborník o diele Laca Novomeského v socialistickom svete / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost. - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1974.
Edícia Knižnica Slovenského spisovateľa
82 - literatúra - literatúra socialistická - DAV - zborníky - básnici - básnici slovenskí - Novomeský, Ladislav - poézia - biografie - veda - veda literárna
voľná K41635 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ