Hžadanie epickej syntézy : Z vyvinovej problematiky slovenskej socialistickej prózy a jej kritiky / Július Noge - Tatran, Bratislava, 1980.
82 - veda - veda literárna - literatúra - literatúra socialistická - próza - próza proletárska - realizmus - realizmus socialistický - epika
vožná K61190 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ