O umelecko-náučnej literatúre / O umeleck zahl. - Mladé letá, Bratislava, 1963.
Edícia Otázky detskej literatúry
82 - veda - veda literárna - literatúra - literatúra náučná - literatúra umelecká - próza - životopisy - sci-fi - literatúra pre mládež - literatúra detská
voľná K16372 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ