Hra a poznanie v detskej próze / František Miko - Mladé letá, Bratislava, 1980.
82 - veda - veda literárna - literatúra detská - literatúra pre mládež - próza - próza detská - poznanie - hry - hry slovné
voľná K61478 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ