Latinčina : Latinčina pre 1.-3. ročník / Július Špaňár , Emanuel Kettner - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1966.
801 - učebnice jazykové - jazyk latinský
K36665 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ