Atomistika : v modeloch, pokusoch a prístrojoch / Atomistik zahl. - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1961.
539 - atomistika - fyzika - prístroje meracie - rádiochémia - pokusy - atómy - molekuly - svetlo - elektrina - rádioaktivita - žiarenie rádioaktívne - žiarenie alfa - žiarenie kozmické - žiarenie beta - žiarenie gama - použitie vo vede
voľná K13336 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ