Teória tuhých látok / Teóri zahl. - Veda, Bratislava, 1978.
539 - fyzika - látky tuhé - elektróny - kryštály - vlastnosti tepelné - interakcia - vodivosť kovov - pole elektrické - vodivosť tepelná - pole magnetické
voľná K52487 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ