Mezní stavy v pevnostních výpočtech / Emanuel Ondráček , Alois Farlík - SNTL, Praha, 1973.
539 - fyzika - výpočty pevnostné - ťah - tlak - skúšky tlakové - stavy medzné - pevnosť - plasticita - pružnosť
voľná K83066 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ