Cyklická deformácia a únava kovov / Cyklick zahl. - Veda, Bratislava, 1987.
539 - fyzika - kovy - deformácia kovov - únava kovov - trhliny - plasticita - zaťažovanie prevádzkové
voľná K76515 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ