Atómová fyzika pre samoukov / J. M. Valentine , Jaroslav Topoľský prel. - SNTL, Praha, 1968.
Edícia Polytechnická knižnica
539 - fyzika - fyzika atómová - učebnice stredoškolské - atómy - jadro atómové - neutróny - protóny - teória relativity - hmotnosť - energia - rádioaktivita - detektory - prístroje meracie - reakcie jadrové - reaktory jadrové - zbrane jadrové - využitie reaktorov - izotopy rádioaktívne - využitie v biológii - využitie lekárske
voľná K41139 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ