Tu žije národ / Vladimír Mináč - Smena, Bratislava, 1982.
82 - národ - národ slovenský - SNP - kultúra - fašizmus - veda - veda literárna
voľná K64997 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ