Ozveny stretnutí so sovietskymi spisovatežmi / Ondrej Marušiak - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1987.
82 - autori - autori ruskí - autori sovietski - rozbory - rozbory diel - poézia - poézia ruská - literatúra - literatúra ruská - literatúra sovietska
vožná K76896 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ