Odkiaž a kam, Slováci? / Vladimír Mináč - Remedium, Bratislava, 1993.
ISBN 80-85352-15-X
82 - eseje - úvahy - Slováci
Sub tegmine, Dúchanie do pahrieb
vožná K86456 D
neznáma K86457 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ