Spoločenské otázky v predprevratovom slovenskom románe / Andrej Mráz - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1950.
82 - veda - veda literárna - autori - autori slovenskí - romány - romány spoločenské - rozbory - rozbory diel
vožná K6469 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ