Za a proti / Alexander Matuška - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1975.
82 - kritiky - veda - veda literárna - publicistika - kultúra - autori - autori slovenskí - polemiky - profily
vožná K43868 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ