Literatúra a revolúcia : Robotníctvo a kultúra 1897-1923 / Štefan Drug zost. - Tatran, Bratislava, 1981.
Edícia Súvislosti
82 - veda - veda literárna - časopisy - časopisy robotnícke - tlač - hnutie - hnutie robotnícke - Gottwald, Klement - literatúra medzivojnová - robotníci - Robotnícke noviny - kultúra
vožná K63797 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ