Tri literárnoestetické rozbory zo staršej slovenskej literatúry : Píseň o modrom kameni, Divíne a Zvolene.... / Jozef Minárik - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1973.
82 - Gavlovič, Hugolín/1712-1787/ - rozbory - rozbory diel - literatúra - literatúra slovenská - teória - teória literatúry
vožná K41004 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ