Kontexty populárnej literatúry / Peter Liba - Tatran, Bratislava, 1981.
Edícia Okno
82 - veda - veda literárna - literatúra populárna - folklór - literatúra medzivojnová - literatúra náučná - tvorba literárna
vožná K62793 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ