Literatúra pre 2. ročník gymnázií a pre 2. ročník stredných odborných škôl / Literatúr zahl. - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1976.
37 - literatúra - učebnice stredoškolské - realizmus - roky matičné - moderna
vožná K90831 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ