Slovenský a slovanský romantizmus : Typológia epických druhov / Zlatko Klátik - Veda, Bratislava, 1977.
82 - veda - veda literárna - balady - poémy lyrické - eposy - novely - romány - typológia - typológia literatúry
vožná K46023 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ