Dejiny literatúry slovenskej / Štefan Krčméry - Tatran, Bratislava, 1976.
Edícia Okno
82 - dejiny - dejiny literatúry slovenskej - dejiny literatúry - povesti - rozprávky - legendy - báje - poézia - epika - lyrika
vožná K45448 D
vožná K45450 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ