Metody chemického výzkumu vod / Jiří Adam - Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1958.
učebnice vysokoškolské - chémia - výskum chemický - rozbor vody - voda - meranie rádioaktivity - voda minerálna - bahná liečivé - kúpele liečivé - Bardejov - Bojnice - Smrdáky - kúpele bojnické - 543 - kúpele slovenské
vožná K82723 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ