Fyzikální chemie / Walter J. Moore , Čestmír Černý prel., Alexandr Schůtz prel. - SNTL, Praha, 1981.
541 - chémia - chémia fyzikálna - energetika - termodynamika - energia - entropia - kinetika chemická - mechanika - skupenstvá - roztoky - reakcie chemické - elektrochémia - vlnenie - mechanika kvantová - väzby chemické - symetria - kryštály - polyméry
voľná K82514 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ