Základy fysikální chemie / Rudolf Brdička , Jiří Dvořák - Academia, Praha, 1977.
541 - chémia - chémia fyzikálna - učebnice vysokoškolské - atómy - elektróny - rádioaktivita - izotopy - jadro atómové - mechanika - väzby chemické - skupenstvá - plyny - kvapaliny - roztoky - energetika - elektrochémia - koloidika - kinetika chemická - žiarenie - hmota - svetlo - žiarenie ionizujúce
vožná K48126 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ