Prehžad fyzikálenj chémie a chemickej fyziky / Prehža zahl. - Alfa, Bratislava, 1976.
Edícia Edícia chemickej literatúry
541 - chémia fyzikálna - fyzika chemická - hmota - mechanika kvantová - atómy - molekuly - rezonancia magnetická - skupenstvá - plyny - kvapaliny - látky tuhé - termodynamika chemická - termochémia - elektrochémia - ióny - kinetika - zdroje energetické - kinetika chemická - fotochémia - koloidika - gély
vožná K46133 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ