Rok, ktorý zmenil svet / Michael Meyer , Ladislav Sabela prel. - Ikar, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-551-2065-2
rok 1989 - romány politické - osobnosti politické - Európa - 32
vožná K100725 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ