Dom pri jazere / Kate Mortonová , Zdenka Buntová prel. - Ikar, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-551-2034-8
literatúra anglická - romány spoločenské - romány historické - línie časové
vožná K100739 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ