Anglická američanka / Alison Larkin , Andrea Coddington prel. - Evitapress, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-969800-9-3
literatúra americká - romány ženské - romány humoristické - romány autobiografické
vožná K100742 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ