Dobrodružstvá rušňa Tomáša / W. Awdry , Robin Davies ilustr., Jerry Smith ilustr. - Egmont, Praha, 2009.
ISBN 8-80-252-1122-9
literatúra americká - knihy pre deti - príbehy dobrodružné - príbehy vlakov - príbehy rušňa
K100745 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ