Dejiny v dejinách : K storočnici Slovenských pohžadov / Rudolf Chmel - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1981.
82 - veda - veda literárna - publicistika - Slovenské pohžady - noviny - DAV - próza lyrizovaná - nadrealizmus - Vajanský, Svetozár Hurban(1874-1916) - Škultéty, Jozef(1853-1948) - Martin
vožná K63818 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ