Horizonty umeleckého obrazu / Michail Borisovič Chrapčenko , Viktória Slobodníková prel. - Smena, Bratislava, 1988.
82 - veda - veda literárna - literatúra - literatúra ruská - kritika - kritika literárna - autori - autori ruskí
vožná K78385 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ