Základy obecné a fyzikální chemie : /pokusný programovaný text/ / Boleslav Fišner , Stanislav Mizera-Milnera - Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1968.
Edícia Pomocné knihy pro žáky
541 - chémia - chémia fyzikálna - hmota - rádioaktivita - izotopy - sústava periodická - názvoslovie chemické - skupenstvá - roztoky - termochémia - kinetika - katalýza - elektrochémia - žiarenie - pena - aerosoly - gély - emulzie
voľná K28043 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ