Genéza slovenskej socialistickej literatúry : Zborník štúdií a článkov / Ján Brezina zost. - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1972.
82 - zborníky - štúdie - literatúra - literatúra socialistická - veda literárna
voľná K36237 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ