Slovenská katolícka moderna v premenách času / Ján Frátrik - Zrno, ’ilina, 1994.
ISBN 80-967178-9-8
82 - moderna - moderna katolícka - básnici - básnici slovenskí - eseje
vožná K88194 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ