Interpretácia a nadinterpretácia / Umberto Eco , Zdeňka Kalnická prel. - Archa, Bratislava, 1992.
Edícia Filozofia do vrecka
ISBN 80-7115-080-0
82 - úvahy - úvahy filozofické - eseje - umenie - interpretácie - nadinterpretácie - texty - text umelecký
vožná K88492 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ