Od robotníckej poézie k DAVu / Štefan Drug - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1976.
Edícia Horizonty
82 - literatúra - literatúra robotnícka - poézia - poézia robotnícka - Spartakus, časopis - Nová doba, časopis - Zora, časopis - literatúra povojnová - DAV - literatúra socialistická - realizmus - realizmus socialistický - časopisy - časopisy robotnícke
vožná K44528 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ