Teória literárnej komparatistiky / Dionýz Ďurišin - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1985.
Edícia Studia litteraria
82 - komparatistika - porovnávanie - veda - veda literárna - teória - teória literatúry - preklady - literatúra socialistická
voľná K71488 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ