Dialógy a reflexie : O medziliterárnosti / Dionýz Ďurišin - Smena, Bratislava, 1987.
82 - dialógy - medziliterárnosť - DAV - davisti - literatúra socialistická
voľná K76371 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ