Hydrochemie / Pavel Pitter - SNTL, Praha, 1981.
Edícia Redakcia chemickej literaúry
546 - voda - vlastnosti vody fyzikálne - rovnováha chemická - voda minerálna - zloženie vody - elektrolyty - látky rádioaktívne - látky organické - látky karcinogénne - tenzidy - látky ropné - pesticídy - fenoly - vody prírodné - vody atmosferické - voda podzemná - voda povrchová - voda morská - voda pitná - voda užitková - využitie vody - voda odpadová - kaly
voľná K82474 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ